Föreningen

Brf ApartHotel Attaché

Brf ApartHotel Attaché är en bostadsrättsförening som bildades i slutet av 2013.  Föreningen är inte ett privatbostadsföretag enligt inkomstskattelagen (1999:1229) och utgör därmed en så kallad oäkta bostadsrättsförening. Föreningen klassas skattemässigt som oäkta och beskattas därför som en näringsfastighet och affärsdrivande företag.

Medlemmarna kan vara både fysiska personer och företag (juridiska personer). Hotellägenheterna lämnas till uthyrning via vår externa hotelloperatör Avanti Hotel.

Det finns en grupp på Facebook för alla medlemmar, den heter Brf Aparthotel Attaché. Där kan föreningens styrelse och dess medlemmar på ett smidigt sätt kommunicera med varandra. Gruppen är inte öppen för allmänheten utan bara öppen för medlemmar i föreningen.

Föreningen har sitt säte i Stockholm.


Vanliga frågor


Får man som medlem vara folkbokförd på fastighetsadressen?

Nej.

Kan jag själv hyra ut min lägenhet själv?
Nej. All uthyrning samordnas endast via hotelloperatören som sköter all hantering av hotellgäster. 

Klassas bostadsrättsföreningen som äkta eller oäkta i skattehänseende?
Oäkta.

Då bostadsrättsföreningen klassas som en oäkta förening, vad blir skatteklassificeringen vid försäljning?
5/6 tas upp till beskattning i inkomstslaget kapital. Dvs 25%

Finns det några restriktioner för att sälja vidare sin bostadsrätt?
Nej, men en köpare måste underteckna avtalet med hotelloperatören och vara momsregistrerad för att godkännas som medlem.

Vad ingår i månadsavgift och driftstillägg?
VA och värme, hushållsel, TV-abonnemang, internet, kameravövervakning och larm samt fri tillgång till  gym och bastu och efter bokning även till konferensrummet.

Finns förråd?
Ja. Förråd finns att hyra på källarplanet. 

Finns parkering?
Ja. Parkeringar finns som hyrs ut av hotelloperatören. OBSERVERA att om bilen inte är registrerad av hotelloperatören bötfälls ägaren av ett bevakningsföretag som hotellet anlitat.

Kommer man kunna byta ut eller ändra befintlig inredning?
Nej. Hotellägenheterna får inte ändras utan godkännande av styrelsen. 

När sker utbetalning för lägenhet lämnad till uthyrning?
Utbetalning för uthyrning sker kvartalsvis.

Hur stor intäkt får jag som lägenhetsinnehavare vid uthyrning?
Finns reglerat i hyresavtalets bilaga 3 med hotelloperatören: Medlemmarna skall som intäkt för uthyrning av sina hotellrum erhålla 65-75% (operatörens första 12 mån 10 %-enheter lägre) av Operatörens logiintäkter minus kostnad för städning och bäddning (120 kr/uthyrt rum/dygn) och dessutom beroende på beläggningsgraden. Uthyrningspotten fördelas enligt hotellägenheternas andelstal.

Hur lång framförhållning måste man ha om man ska nyttja sin lägenhet?
Önskar du övernatta själv så ska du boka ditt rum via hotelloperatören och du får en ägarkod när du hör av dig till Avanti Hotel. Vid eget boende tillkommer en kostnad för bl.a. städning som betalas direkt till operatören. Eftersom hotellgäster har företräde kan vi inte garantera att du kan bo i det egna rummet. För att optimera möjligheterna till detta är det viktigt att du är ute i mycket god tid. Hotellet kan inte flytta en hotellgäst som redan bor i ditt rum.

Godkänner föreningen delat ägande?
Ja.

Godkänner föreningen både juridiska och fysiska personer som ägare?
Ja. Om det är en fysisk person så måste denna momsregistrera sig hos skatteverket. Den innebär att medlemmen får utgående moms på ersättningen från hotelloperatören och får göra avdrag för ingående moms som debiteras på månadsavgift och driftstillägg. 

Behöver lägenhetsinnehavare själv försäkra lägenheten eller sköter Föreningen det?

Föreningen bekostar det så kallade bostadsrättstillägget som är obligatoriskt för alla som äger en bostadsrätt. Det är alltså bara tilläggsdelen som föreningen bekostar. All annan försäkring är frivillig. Är man osäker på vad som gäller i det egna fallet behöver man kontakta ditt försäkringsbolag

Varför måste jag vara momsregistrerad för att köpa bostad?
Kommunens detaljplanen för fastigheten tillåter endast hotellverksamhet vilket är en momspliktig näringsverksamhet.  Föreningen och alla medlemmar bedriver således momspliktig rumsuthyrning i hotellverksamhet och betalar ingående moms på varor och tjänster som därmed kan regleras mot utgående moms på månadsavgift och driftstillägg. Det är viktigt ur ekonomisk synpunkt att återbetalning av ingående moms kan ske för utveckling av anläggningen samt för drift- och underhållskostnader. Det kan endast ske om såväl föreningen som samtliga medlemmar är momspliktiga genom s.k. frivillig skattskyldighet för privatpersoner eller företag.