STYRELSEN 2023

styrelsen (a) brfaparthotel.se

Ordförande
Nam Ly

Sektreterare
Agneta Brandt

Kassör
Martin Danél

Ledamöter & Suppleanter
Dejan Miljković 
Rolf Ahlgren
Marie Steiding
Angela Hamstad
David Yap
Magnus Segerlund 

-----

Ansvarig för hemsidan
Tim Larsson
tim@digitalbruket.se


För att komma i kontakt med styrelsen använder du detta formulär eller maila på styrelsen(a)brfaparthotel.se